Over Beautiful Day

In 2019 is Beautiful Day opgericht en biedt begeleiding bij mensen thuis en dagbesteding.
Wij willen ervoor zorgen dat iemand ongeacht een ziekte of beperking iedere dag kan genieten en onze begeleiding daaraan bijdraagt.

“Beautiful Day staat voor persoonsgerichte ondersteuning wat bijdraagt aan positieve gezondheid en plezier beleven.”


Onze kernwaarden zijn:
- Persoonsgerichte ondersteuning
Beautiful Day wil zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte in begeleiding voor de cliënten en zijn/haar netwerk.
Behoeftes worden geïnventariseerd en er worden gekeken welke ondersteuning passend is.
Beautiful Day vindt het belangrijk dat cliënten zo zelfredzaam mogelijk blijven dus zoeken we mee wie en waar de ondersteuning gevonden kan worden
(sociaal netwerk, buurthuis, begeleiding door BD, zorg elders etc.).

-Positieve Gezondheid
Beautiful Day vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk kunnen meegaan met de maatschappij.
Dit is niet altijd makkelijk voor mensen met een ziekte of beperking.
Door ouderen op een prettige manier te betrekken met de juiste prikkels, proberen we cliënten te laten meedoen met activiteiten.
We kijken daarbij naar de mogelijkheden en houden rekening met beperkingen/verminderde gezondheid.

- Waardering
Waardering is één van de belangrijkste manieren waardoor een mens kan genieten van momenten in het leven.
Beautiful Day vindt het belangrijk dat cliënten en het sociaal netwerk ervaren dat we een luisterend oor bieden, iemand zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Dit willen we niet alleen uitstralen naar onze cliënten en het netwerk, maar ook naar het personeel en alle samenwerkende organisaties.


Beautiful Day is opgericht door Tanya Verduijn.

Na het behalen van mijn diploma Maatschappelijk werk en dienstverlening werk ik sinds 2008 in de zorgsector.
Naast mijn opleiding ben ik gestart als medewerker voor huishoudelijke hulp bij Thebe, vervolgens een aantal jaren gewerkt bij ContourdeTwern in de informele zorg en de laatste jaren gewerkt bij Amarant.
Daarbij heb ik de functies uitgevoerd van persoonlijk begeleider tot en met manager en heb in oktober 2019 de keuze gemaakt om Beautiful Day op te richten.
Mocht u meer willen weten dan verwijs ik u naar mijn LinkedIn of neem gerust contact op voor een kennismaking.