over beautiful day

Beautiful Day is in 2019 opgericht en sinds november 2022 zijn we gevestigd op een prachtige locatie aan de Lage Ham in Dongen. Cliënten kunnen bij ons vijf dagen in de week terecht voor onze dagbesteding of thuisbegeleiding.

We werken vanuit drie kernwaarden.

  1. Het bieden van persoonsgerichte ondersteuning die aansluit bij de behoeften en zelfredzaamheid van cliënten. 

  2. Het ontwikkelen, optimaliseren en behouden van de positieve gezondheid van cliënten door onderdeel te zijn van de maatschappij. 

  3. Erop toezien dat cliënten zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

Doelgroep

De begeleiding van Beautiful Day richt zich op volwassenen (21 jaar en ouder) met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of ouderen met een specifieke hulpvraag. Dit betekent dat er binnen de groepssamenstelling sprake is van verschillende hulpvragen en diagnoses.

Om begeleiding vanuit Beautiful Day te ontvangen heb je een Wmo of Wlz indicatie nodig.

We bieden begeleiding in de volgende gebieden: gemeente Dongen, gemeente Oosterhout, gemeente Waalwijk, Tilburg en Gilze en Rijen.

Team beautiful day

We werken met een vast team van enthousiaste en ervaren zorgprofessionals. Zij worden ondersteund door een aantal invalkrachten en vrijwilligers.