Doelgroep

Het gehele zorgaanbod van Beautiful Day is gericht op volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen, NAH en ouderen.

Beautiful Day kan zorg weigeren of eerder beëindigen, als:

- er continu één op één begeleiding nodig is voor dagbesteding

- er sprake is van complexe verzorging en medicatiebeheer en dit niet door een andere zorginstelling wordt uitgevoerd

- er sprake is van dwalen en/of verbale agressie en/of fysieke agressie